Zespół

Zespół specjalistów realizujących ten Projekt posiada gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie i wyposażaniu kopalń węgla zarówno w Polsce jak i za granicą: w Indonezji, Turcji, na Bałkanach, w Argentynie, Wietnamie, Australii oraz w innych krajach. Ponadto Członkowie Zespołu posiadają bogate doświadczenie w kierowaniu zakładami górniczymi.

Kierownictwo Projektu