Kopalnia w rejonie Przeciszów - Polanka Wielka - Oświęcim - kalendarium Projektu

BADANIA GEOLOGICZNE  1905, 1959, 1986, 1995 – 1996, 2004, 2012

UTWORZENIE KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. (PIERWOTNA NAZWA KOPEX INNOWACJE)

2007
UZYSKANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE
ZŁOŻA WĘGLA KAMIENNEGO W OBSZARZE „OŚWIĘCIM-POLANKA 1"
 
2012
ODWIERTY GEOLOGICZNE – W RAMACH KONCESJI KOPEX-EX-COAL  

2012

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI ZŁOŻA „OŚWIĘCIM-POLANKA 1"
PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA 
Q2 2013
DODATKOWE POTWIERDZENIE ZASOBNOŚCI ZŁÓŻ  Q1 2015 → w trakcie
EKONOMICZNA, ŚRODOWISKOWA ORAZ SPOŁECZNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA ZŁÓŻ           Q4 2013 → w trakcie
OPRACOWANIE ANALIZY TRANSPORTOWEJ Q4 2014
OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU Q3 2014 → Q3 2015
OPRACOWANIE DOKUMENTÓW DLA PROCEDUR ŚRODOWISKOWYCH Q1 2014 → w trakcie
ZAANGAŻOWANIE STRON - UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI 
W PLANOWANIU I OCENIE PROJEKTU

Q4 2011 → w trakcie

NEGOCJACJE Z LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 
UZGODNIENIA Z WŁAŚCICIELAMI GRUNTÓW  
Q2 2014 → w trakcie
ROZMOWY Z INSTYTUCJAMI FINANSUJĄCYMI Q1 2015 - w trakcie

  Rdzenie z badań otworowych

Fragment jednego z rdzeni pozyskanego podczas badań otworowych w 2012 roku. Źródło: KOPEX-EX-COAL