Konsultanci

KOPEX-EX-COAL w trakcie realizacji Projektu współpracuje z doświadczonymi firmami konsultingowymi i inżynieryjno-technicznymi krajowymi i zagranicznymi.

 

Konsultanci strategiczni w Projekcie:

Doradca techniczny

Multiconsult Polska Sp. z o. o.

Doradca finansowy

Konsorcjum Deloitte Polska Sp. z o. o. + PKO Bank Polski S.A.

Doradca rynkowy

Roland Berger Strategy Consultants Sp. z. o. o.

CMS logo

Doradca prawny

CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp. K.

     

Doradca ubezpieczeniowy

Konsorcjum AON Polska Sp. z o. o. + AKMA BROKERS Sp. z o. o.

 

Konsultanci techniczni:

 

Inżynier Kontraktu

DIL Polska Baumanagement Sp. z o.o.

 

Główny Instytut Górnictwa

 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

 

Politechnika Śląska