Procedury i instrukcje postępowania

Procedury

 Poniżej prezentujemy zestaw aktualnie wdrożonych procedur.

Lp. Data publikacji Treść dokumentu Pobieranie
1.    2015-05-15 Procedura w sprawie trybu i zasad postępowania przy szkodach rolnych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.
Załącznik nr 1 - Wniosek o naprawienie szkody w gruntach i uprawach  
Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot utraconych dopłat unijnych do gruntów i upraw  
Załącznik nr 3 - Tryb i zasady postępowania w przypadku szkód w gruntach i uprawach rolnych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego
2.    2015-04-24   

Procedura dotycząca postępowania w przypadku profilaktycznego zabezpieczenia nowo budowanych obiektów budowlanych na prognozowane wpływy eksploatacji górniczej.

Załącznik nr 1 - Wniosek o informację dotyczącą przewidywanego wpływu eksploatacji górniczej na zamierzoną inwestycję

Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 - Opis i graficzny schemat postępowania