O Regionie

O regionie

Inwestycja w całości zlokalizowana jest w powiecie oświęcimskim. Rozciąga się on po południowej stronie Wisły, w zachodniej części województwa małopolskiego. Jest obszarem zasobnym w dobra naturalne i kulturowe, a co za tym idzie atrakcyjnym turystycznie. Dzięki fałdowaniom alpejskim, a także późniejszej rzeźbotwórczej działalności lądolodu i rzeki Wisły powiat oświęcimski jest obszarem urozmaiconym pod względem ukształtowania terenu. Większą jego część zajmuje Kotlina Oświęcimska, a w jej obrębie Dolina Górnej Wisły (na północy) oraz Podgórze Wilamowickie (na południu).

Dolina Górnej Wisły jest idealnym miejscem do życia dla zwierząt w tym ptaków. Jest bogata w ptasie siedliska, spośród których najważniejszym jest ostoja ptaków „Dolina Górnej Wisły”, która ma rangę europejską. Ponadto na obszarze zlokalizowane są miejsca sprzyjające rekreacji, takie jak stawy rybne, które są pozostałością historycznego zagłębia hodowli karpia, czy Zbiornik Goczałkowicki.

Podgórze Wilamowickie to rejon atrakcyjny szczególnie pod względem krajobrazu. Jest to wysoczyzna, o wysokościach bezwzględnych dochodzących do 300 m n.p.m. Pogórze jest zbudowane z lessów, żwirów oraz resztek pokrywy morenowej i porozcinane przez doliny Wieprzówki, Soły i Skawy. Wysokości względne w ich dolinach wynoszą pomiędzy 30, a 70m.

Północny skraj powiatu oświęcimskiego leży w regionie Pagórów Jaworznickich, a południowy w regionie Pogórza Śląskiego. Są to regiony wyżynne charakteryzujące się wysokościami bezwzględnymi pomiędzy 300, a 500 m n.p.m.

Ziemia oświęcimska jest też zasobna w złoża surowców naturalnych, w tym przede wszystkim węgla kamiennego i kruszyw naturalnych.

Na obszarze powiatu oświęcimskiego znajduje się wiele interesujących zabytków. Poza najczęściej odwiedzanym Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, jest też wiele obiektów architektury drewnianej (głównie sakralnej). Perłą wśród nich jest późnogotycki kościół z pierwszej połowy XVI wieku pw. Św. Andrzeja w Osieku. W tej samej miejscowości znajduje się też Pałac Rudzińskich z drugiej połowy XVIII wieku. Na uwagę zasługuje też zamek książęcy w Zatorze z XVI wieku oraz zespół parkowo-pałacowy książąt Sapiehów w Bobrku oraz XIX-wieczny pałac książąt Radziwiłłów w Grojcu.