Podsumowanie wyników otrzymanych ankiet wstępnej rekrutacji pracowników do kopalni Przeciszów

 
Szanowni Państwo!
 
Serdecznie dziękujemy za tak dużą ilość złożonych ankiet.
 
Ankieta wstępnej rekrutacji miała na celu określenie potencjału dostępnych zasobów ludzkich i poziomu ich kwalifikacji. Wyniki ankiety będą wykorzystywane przy docelowym naborze do kopalni Przeciszów.
 
Akcja wstępnej rekrutacji pracowników trwała w okresie od czerwca do grudnia 2015 roku.
 
Do dnia 31 grudnia 2015 roku wpłynęło ponad 3 000 ankiet. Najwięciej z gmin Przeciszów, Polanka Wielka, Oświęcim i Zator.
 
Na planowane 744 etaty górnicze wpłynęło do dnia 31 grudnia 2015 roku 790 ankiet wstępnej rekrutacji. Pozytywnym aspektem jest informacja o 193 uczniach i studentach kierunków górniczych, którzy mogą zapewnić ciągłość zatrudnienia kadr kopalni. Również z wielu ankiet wynika, iż zgłaszający wykazują chęć przekwalifikowania się na zawody górnicze.
 
Nadesłane ankiety pokazały jak duży jest obszar zainteresowania pracą w projektowanej kopalni: od Wałbrzycha po Dąbrowę Górniczą, od Nowego Targu do Rydułtowych. W kilku ankietach jest zawarta deklaracja powrotu z zagranicy, jeżeli powstanie kopalnia.
 
Mimo zakończenia akcji, w dalszym ciągu spływają do KOPEX-EX-COAL kolejne wypełnione ankiety wstępnej rekrutacji.