KOPEX-EX-COAL na konferencji "Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016"

W dniu 22.02.2016r. Prezes KOPEX-EX-COAL, Pan Marek Uszko miał okazję wygłosić prezentację pt. "Kopalnia Przeciszów nowe spojrzenie na środowisko i infrastrukturę powierzchni – studium przypadku".

Prezentację wygłoszono podczas sesji plenarnej, otwierającej konferencję.

Poniżej prezentacja w formacie PDF