Dialog społeczny w konekście projektu budowy kopalni

W dniach od 22 do 26 lutego 2016 r. w Krakowie odbyły się obrady XXV Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Podczas sesji CSR - Odpowiedzialne górnictwo w dniu 25 lutego 2016 roku, przedstawiciel KOPEX-EX-COAL Pan Ryszard Chroboczek wygłosił referat pt. "Budowa Kopalni „Przeciszów” w obszarze koncesji „Oświęcim-Polanka 1” - Dialog społeczny".

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji.

Dialog społeczny