Odpowiedzialny biznes

Społeczna odpowiedzialność biznesu

KOPEX-EX-COAL oraz cała Grupa KOPEX stosuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Corporate Social Responsibility (CSR) oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu (SOB). Pod tym terminem kryje się koncepcja, według której firmy wchodzące w skład Grupy KOPEX budując strategię działania, dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Szczegółowe informacje o działaności CSR w Grupie KOPEX znajdują się na stronach portalu Grupy pod linkiem Odpowiedzialny biznes.