Do pobrania

 

Lp. Data publikacji Treść dokumentu Pobieranie Rozmiar
 1.  2016-02-26  Prezentacja "Budowa Kopalni „Przeciszów” w obszarze koncesji „Oświęcim-Polanka 1” - Dialog społeczny" wygłoszona 25.02.2016 podczas sesji CSR - Odpowiedzialne górnictwo XXV Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie    5 MB
2. 2016-02-23

Prezentacja "Kopalnia Przeciszów, nowe spojrzenie na środowisko i infrastrukturę powierzchni, studium przypadku" wygłoszona podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej w dniu 22.02.2016r. w Krakowie

3,5 MB

3. 2016-02-19

Prezentacja Projektu budowy nowej kopalni przedstawiona w dniu 2016-02-18 podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „200 lat górnictwa państwowego w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” w Kielcach.

5 MB

4. 2016-01-08

Artukuł opublikowany w "Gazecie Krakowskiej" w dniu 2016-01-08 pt.:

"Bezpiecznie dla ludzi i środowiska"

0,9 MB

5. 2016-01-04

Artykuł opublikowany w "Gazecie Krakowskiej" 2015-12-24, "O kopalni "Przeciszów" w gronie ekspertów" 

1,8 MB

6. 2015-12-23

Trzy artykuły o zagadnieniach związanych z projektowaną kopanią w Przeciszowie, które opublikowano na łamach "Gazety Krakowskiej".

Artykuł 1 opublikowany 2015-12-04, "Nowoczesna kopalnia powstanie w...tunelu"

Artykuł 2 opublikowany 2015-12-12, "Kopalnia budowana jak...metro"

Artykuł 3 opublikowany 2015-12-18, "Nowa kopalnia to szanasa dla wszystkich"

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

 

1 MB

 

2,1 MB

 

1,4 MB

7. 2015-11-27

Zestawienie danych dotyczących składu fizyko-chemicznego wód podziemnych i węgla oraz opis metody oczyszczania wód dołowych

0,2 MB
8. 2015-09-01

Relacja fotograficzna z udziału przedstawicieli KOPEX-EX-COAL w uroczystościach dożynkowych w Przeciszowie i Polance Wielkiej

3,8 MB

9. 2015-08-20

Raport z wyjazdu delegacji KOPEX-EX-COAL do Chin

0,4 MB

10. 2015-07-14

Informacje dotyczące zatrudnienia w nowo projektowanej kopalni Przeciszów

0,1 MB

0,1 MB

11. 2015-07-10

W związku z prowadzoną wstępną rekrutacją pracowników do pracy w Kopalni Przeciszów, w załączeniu zamieszczono do pobrania pismo przewodnie i ankietę wstępnej rekrutacji pracowników do Kopalni Przeciszów.

Więcej na stronie: Kariera.

 0,3 MB

0,1 MB

12. 2015-07-06 List-informacja Prezesa KOPEX-EX-COAL do Mieszkańców Gminy Polanka Wielka 5,8 MB
13. 2015-07-06

List-informacja Prezesa KOPEX-EX-COAL do Mieszkańców Gminy Przeciszów

5,4 MB

14.  2015-06-25

Prezentacja pt. :

Projekt innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego w granicach zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Oświęcim-Polanka 1”

przedstawiana w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 24-06-2015r.

 

 

 

5,3 MB

15. 2015-05-15

Procedura w sprawie trybu i zasad postępowania przy szkodach rolnych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.

Załącznik nr 1 - Wniosek o naprawienie szkody w gruntach i uprawach (wersja pdf). Wersja Word.

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot utraconych dopłat unijnych do gruntów i upraw (wersja pdf). Wersja Word.

Załącznik nr 3 - Tryb i zasady postępowania w przypadku szkód w gruntach i uprawach rolnych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego

(Procedura)

 

0,6 MB

16. 2015-04-24

Procedura dotycząca postępowania w przypadku profilaktycznego zabezpieczenia nowo budowanych obiektów budowlanych na prognozowane wpływy eksploatacji górniczej.

Załącznik nr 1 - Wniosek o informację dotyczącą przewidywanego wpływu eksploatacji górniczej na zamierzoną inwestycję

Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 - Opis i graficzny schemat postępowania

(Procedura)

 

 

 

 0,4 MB

17. 2015-03-17

Raport z wyjazdu delegacji KOPEX-EX-COAL do Australii - Projekt GROSVENOR 

1,0 MB
18. 2015-03-12

Opis projektu - wersja skrócona

0,5 MB
19. 2015-03-12

Opis projektu - wersja rozszerzona

0,8 MB
20. 2015-03-06

Prezentacja przedstawiona mieszkańcom gminy Polanka Wielka, dnia 1 marca 2015 r.

13 MB
21. 2015-02-25

List do mieszkańców Gminy Polanka Wielka

0,3 MB
22. 2015-02-25

List do mieszkańców Gminy Przeciszów

0,3 MB